Nhận đúc tượng Chân dung cho người sống để trưng bày

Nhận đúc tượng Chân dung cho người sống để trưng bày

Bảo Long nhận đúc tượng Chân dung cho người sống để trưng bày. Chúng tôi là đơn vị có nhiều năm trong lĩnh vực đúc đồng truyền thống. Với việc quy tụ nhiều nghệ nhân hàng đầu, sản phẩm tại công ty...
Nhận đúc Tượng Chân Dung cho người đã khuất giống ảnh thật >90%

Nhận đúc Tượng Chân Dung cho người đã khuất giống ảnh thật >90%

Ở đâu nhận đúc Tượng Chân Dung cho người đã khuất giống ảnh thật >90%? Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn đúc tượng chân dung, tượng truyền thân để thờ cúng và lưu giữ hình ảnh.
Nhận đúc tượng chân dung theo yêu cầu - Giống thật >90%

Nhận đúc tượng chân dung theo yêu cầu - Giống thật >90%

Đúc Đồng Bảo Long nhận đúc tượng chân dung mọi tư thế theo yêu cầu. Sản phẩm chế tác bởi nghệ nhân giỏi, có độ giống thật >90%, xem và duyệt tượng trực tiếp trước khi đổ khuôn